Het melkmeisje - schetsontwerp De Catharina

Het melkmeisje

Zaanstad wordt een mooie dame rijker. Het ontwerp van De Catharina…

Goed nieuws: De omgevingsvergunning is verleend!

De omgevingsvergunning voor De Catharina is verleend! We verwachten…

Plan ter inzage

In overleg met de gemeente zijn de plannen verder uitgewerkt. Hierbij zijn ook de reacties die we ontvangen...

Anterieur overeenkomst Catharinatoren getekend!

Wethouder Songül Mutluer ondertekende op donderdag 12 september…